De bedömer Guldnyckeln

Dagens förändringar, inom konsumentbeteenden, teknisk utveckling och i synen på vad som egentligen är reklam och marknadsföring, har gett upphov till en betydligt högre grad av integrerat tänk i marknadsföringssammanhang. Detta har gjort att Guldnyckeln närmat sig sina internationella motsvarigheter, till exempel Echo Awards och Cannes Lions, som är konstruerade kring, och utgår från avsändarens […]

Läs mer »

Bättre helhetsbild av medieinvesteringarna i Sverige

Adresserad direktreklam (ADR) kommer från och med årsskiftet att ingå i de reklammätningar som TNS Sifo redovisar varje månad. Det kommer att ge både annonsörer och byråer en större möjlighet att utvärdera och kombinera ADR med andra mediekanaler, menar branschorganisationerna SWEDMA och Sveriges Annonsörer. Trots att ADR är en av de stora, etablerade mediekanalerna har […]

Läs mer »

Förändra, förnya, bevara

Eva-Lotta Laurin

Åttonde dagen på jobbet i dag. Det känns fantastiskt att vara på plats och komma igång med jobbet på SWEDMA. När man börjar ett nytt jobb finns alltid risken att man sätter igång med 100 nya aktiviteter och förändrar massor. Vilket i och för sig kan vara bra. Men det kan också vara en idé […]

Läs mer »

Rapport från NORDMA och MMM

I förra veckan gick Max Marketing Mix (MMM) av stapeln i Oslo. MMM arrangeras av SWEDMAs systerorganisation NORDMA och är deras ungefärliga motsvarighet till vår Guldnyckel. Jag och min företrädare Mikael Ekensteen var på plats både under dagen och kvällen. Seminariedagen besöktes av ett par hundra personer och inleddes genom att NORDMA presenterade en rykande […]

Läs mer »

Lycka till, Eva-Lotta!

Mikael von Ekensteen

I dag är det dags för mig att lämna in nycklarna till SWEDMAs kansli för att i stället ta mig an nya spännande utmaningar på SAS. Med dessa korta rader vill jag ta tillfället i akt att tacka alla jag under de gångna åren haft förmånen att få samarbeta med i min roll som vd […]

Läs mer »

Guldnyckeln nu öppen

Nu har inlämningen till tävlingen Guldnyckeln 2012 öppnat. Tävlingen är öppen för såväl externa (reklambyråer, konsulter m fl) som interna (till exempel egna inhouse- eller marknadsavdelningar) producenter av reklam och marknadsföring. Samtliga tävlingsbidrag bedöms utifrån de tre kriterierna strategi, kreativitet och resultat. Alla tre kriterierna väger lika i juryns bedömning. Med utgångspunkt i de anmälda bidragen sållar juryn ut ett […]

Läs mer »

SWEDMA söker affärsutvecklare

SWEDMA utvecklar verksamheten vidare och tillsätter en helt ny tjänst som affärsutvecklare. Tjänsten som affärsutvecklare är direkt underställd och rapporterar till organisationens vd. SWEDMA och dess medlemmar står inför många utmaningar i ett alltmer komplext marknadsföringslandskap. Tjänsten som affärsutvecklare erbjuder ett mycket varierande och spännande innehåll i samarbete med många intressanta företag, organisationer, myndigheter och […]

Läs mer »

Möt Eva-Lotta – snart SWEDMAs nya vd

”Det Eva-Lotta har är mycket smittsamt. Till dig som inte vill drabbas av glädje eller starkt framåtdriv, undvik henne.” Så beskrivs Eva-Lotta Laurin av en av sina kollegor. Den smittsamma personligheten går dessutom hand i hand med en gedigen kunskap om direktmarknadsföring och en flerårig bakgrund som chef för olika delar av Postens DR-sortiment. Möt […]

Läs mer »

Dataskyddsdirektivet – vad kan vi förvänta oss?

Under de senaste veckorna har Vivianne Reading, EUs kommissionär med ansvar för dataskyddsdirektivet, och Paul Nemitz, ansvarig för de mänskliga rättigheterna inom EUs Generaldirektorat för rättsliga frågor, antytt vad som komma ska rörande dataskyddsdirektivet. Vidare ryktas att ett nytt lagförslag om dataskydd kommer att presenteras i slutet av januari 2012. Vivianne Reading gjorde den 7 […]

Läs mer »

Nya kategorier breddar Guldnyckeln

Lagom till sitt 30-årsjubileum släpper Guldnyckeln, Sveriges största och äldsta tävling i resultatdriven reklam och marknadsföring, en helt ny uppställning tävlingskategorier och öppnar för nordiska bidrag. Guldnyckeln har lagom till sin 30-årsjubileum gjort om själva upplägget för tävlingen. Mycket har förändrats i omvärlden under resans gång, inte minst genom den ökade digitaliseringen och globaliseringen, som […]

Läs mer »

Konsensuskonferensen kring SPAR – ett referat

Stockholm 2011-11-18 | SWEDMA och riksdagsledamoten Staffan Anger (M) bjöd in valda delar av den svenska företags- och myndighetsvärlden för att gemensamt med Skatteverket diskutera nya SPAR vid en konsensuskonferens som hölls på Myntkabinettet i Stockholm. Syftet med dagen var att lägga tidigare diskussioner åt sidan för att med gemensamma krafter försöka identifiera områden där det […]

Läs mer »

SPAR-konferens om brister och möjligheter engagerade

SWEDMA och riksdagsledamoten Staffan Anger (M) bjöd in valda delar av den svenska företags- och myndighetsvärlden för att gemensamt diskutera nya SPAR vid en konsensuskonferens. Målet var att lägga tidigare stridigheter åt sidan för att gemensamt identifiera områden med förbättringspotential. – SPAR är alla svenska adressregisters moder och därmed alldeles för viktigt för att tillåtas […]

Läs mer »

Mentala tillkortakommanden hos (MP) om reklam

Mikael von Ekensteen

Riksdagens allmänna motionstid har som vanligt stimulerat ett antal miljöpartister att angripa en företeelse de ogillar och framför allt inte förstår. För hur ska man annars tolka att de angriper den enda reklamform man som konsument faktiskt är fri att välja bort om man så önskar? Men vad ska man tro om folkvalda politiker som […]

Läs mer »

Dataskyddsdirektivet försenat igen

Europeiska kommissionens förslag rörande ett nytt dataskyddsdirektiv, grunden för PuL, har ännu inte publicerats och enligt de senast ryktena i Bryssel lär det inte heller ske förrän tidigast i december. Den största oron med en sådan här försening är att Kommissionen kan fundera på att ta ett vidare grepp om frågan än vad som först […]

Läs mer »

Moms för postala tjänster

Europeiska kommissionen har publicerat ett så kallat grönpapper med titeln ”Framtiden för momsen – mot ett enklare, mer robust och effektivt system för mervärdesskatt”. Syftet med grönpappret är att inleda en bred debatt med alla intressenter om utvärderingen av det nuvarande momssystemet, möjliga vägar framåt för att stärka dess överensstämmelse med den inre marknaden. Man […]

Läs mer »

Otillbörliga affärsmetoder

EU-kommissionen har inlett en översyn av effekterna av Direktivet rörande otillbörliga affärsmetoder. Syftet med översynen är att hitta eventuella kryphål som inte täppts till av direktivet eller felaktigheter vid medlemsstaternas implementering av direktivet. Ett först steg är att skicka ut ett frågeformulär till berörda parter. SWEDMA kommer att svara genom FEDMA och Näringslivets Delegation för […]

Läs mer »

Utvecklingen rörande Dataskyddsdirektivet inom EU

Dataskyddsdirektivet antogs 1995 och ligger till grund för den svenska personuppgiftslagen. Den ansvarige EU-kommissionären – Vivianne Reading – anser nu att direktivet behöver modifieras. Som skäl anför hon: Den tekniska utvecklingen (1995 fungerade  till exempel internet inte på samma sätt som i dag). Den alltmer globala användningen av personuppgifter. En stärkt inremarknadsaspekt på skyddet av […]

Läs mer »

Guldnyckeln firar 30 år i ny skepnad

gnpris-mini52x30

Guldnyckeln, som ju är Sveriges största och äldsta tävling i resultatorenterad reklam och marknadsföring, fyller 30 år den 22 mars 2012. I samband med jubileet passar SWEDMA på att förnya tävlingen genom att omarbeta dess kategorier och göra den bredare. ”Nya Guldnyckeln” öppnar för inlämning av tävlingsbidrag redan den 5 december i år. Bland nyheterna […]

Läs mer »

En titt på ICCs reviderade reklamregler

Axel Tandberg

ICC (Internationella handelskammaren, International Chamber of Commerce) har introducerat en reviderad version av reglerna för reklam och marknadskommunikation. Än så länge är endast den engelska versionen offentlig, men den reviderade texten innehåller förändringar som till viss del berör direktmarknadsföring. Framförallt har kapitel D förändrat så att det nu endast berör ”digital och interaktiv media”. Reglerna rörande […]

Läs mer »

Ditt varumärke skyddat som sökord

I ett förhandsavgörande publicerat den 22 september av EU-domstolen fastslås att ett känt varumärke inte får användas av ett konkurrerade företag vid köp av sökord, om det konkurrerande företaget saknar tillstånd för användandet. Samma avgränsning görs i SWEDMAs Etiska regler vid sökmarknadsföring via sponsrade länkar. EU-domstolen menar att det konkurrerade företaget vid användningen av ett sådant […]

Läs mer »